Nöjd Assistans i Stockholm AB


Grundat 2005.


Vi är det engagerade, personliga assistansföretaget som har fokus på trivsel, kvalitét och utveckling.

OM OSS


Nöjd Assistans anordnar personlig assistans för personer som har en funktionsnedsättning och som har beviljats personlig assistans enligt LSS eller SFB.


Vi strävar efter att vara en verksamhet där alla trivs, både kunder, anhöriga och assistenter.


För att uppnå detta fokuserar vi på kvalitet istället för kvantitet. Vi vill att alla på Nöjd Assistans ska känna gemenskap och därför ser vi till att ha ett nära samarbete i alla led.


Vi strävar efter att med hjälp av rätt personal, utbildning och handledning ge en assistans som gör att varje individ kan leva sitt liv fullt ut på sina egna villkor.


Lagstiftningen talar om att leva ett liv som andra. För oss innebär det att man har möjligheten att själv forma sitt liv och välja hur man vill leva det. 


Vårt mål är att alla på Nöjd Assistans ska känna den familjära känsla som vi är kända för.


Organisationer vi stödjer

Copyright © Alla rättigheter förbehållna